Katuruan tungkol sa Paglilimos. The Lord's Prayer - “And when you pray, you must not be like the hypocrites. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? (translation: Tagalog: … Also known as Pinoy Bible. This translation, published by the Philippine Bible Society, was published in 1996. 17 Isuot # Isa. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Bible Christianity Listen on Apple Podcasts. The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: Ang Dating Biblia. Escucha. Jesus preaches on providence and on fruit-bearing. Matthew 6:33 (KJV) 33 But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kasama ko siya sa pangangaral ng Magandang Balita. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 22 The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit … 1 At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga salitang ito, ay umalis siya sa Galilea at napasa mga hangganan ng Judea sa dako pa roon ng Jordan; 2 At nagsisunod sa kaniya ang lubhang maraming tao, at sila'y pinagaling niya doon. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret. preview. 10:3. halip, kapag nag-aayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok 18 upang … Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia Faith Comes By Hearing The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bible with approximately 180 different characters and a digitally recorded sound track … Best Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia episodes. Our vision is to see the Bible be used by God to redeem the lost, restore the … Mark 8:34 New International Version (NIV) The Way of the Cross. 4 God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editora: Podcast; Duração: 25:07:54 ; Mais informações Adicionar à estante. Ouvir Grátis Sinopse. 34 Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, … Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. https://www.youtube.com/angmagandangbalita 23 Kaya, binabalak kong papuntahin siya riyan pagkatapos kong matiyak ang magiging kalagayan ko rito. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Ouvir Grátis Sinopse. 23 talking about this. “Kayo ang ilaw ng san The Bible (from Koine Greek τὰ βιβλία, tà biblía, "the books") is a canonical collection of texts considered sacred … Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. This is the Ang Dating Biblia (1905) or the Bible in Tagalog. Matthew 2. 2 “Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at … *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. About the Tagalog language. Ti Baro a Naimbag a Damag Biblia. Mga Taga-Colosas ^. Embed this search bar to your website. Jesus' way is paved by John the baptist. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Show more details . ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 6 - 30 Dec 2009 ‎Jesus preaches on showiness and on worry. Knowing Matthew 10:32-33, I read and study the Bible so that I will not be dismayed when the Lord Jesus Christ comes. Jesus is born. 1 Nang panahong yao'y narinig ni Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, 2 At sinabi sa kaniyang mga tagapaglingkod, Ito'y si Juan Bautista; siya'y muling nagbangon sa mga patay; kaya't ang mga kapangyarihang ito ay nagsisigawa sa kaniya. muestra. 34 “Kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas; sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Matthew 1. Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang; hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Matthew 6:33. Mateo 6:24 - Sinoma'y hindi makapaglilingkod sa dalawang panginoon: sapagka't kapopootan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa: o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawawalang halaga ang ikalawa. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia - via Podcast Addict | The Tagalog Audio Drama New Testament (PBS) is a unique presentation of the Audio Bibl This translation of the Holy Scriptures in Tagalog follows the … ‎Show Tagalog Bible (Non-Dramatized) Mabutung Balita Para sa Ating Panahon, Ep Matthew 6 - 30 Dec 2009 6 “Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. ... Matthew 5. Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia. Biden, nanumpa bilang 46th US president. Naupo si Joe Biden nitong Miyerkules bilang ika-46 na pangulo ng United States na may positibong panawagan para sa pagkakaisa, na nangangako na tulayin ang malalim na paghihiwalay at talunin ang domestic extremism dalawang linggo matapos na subukang bawiin ng isang marahas na kaguluhan ang kanyang tagumpay sa halalan. Truly, I say to you, they have received their reward. 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo. Listen Free Synopsis. Magandang Balita Biblia. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. MATAPOS ang halos isang taong pagsusuri sa mga dokumento at ibedensiya, ipinahayag ng Department of Justice (DOJ) ang pagsasampa ng kasong criminal sa tatlong empleyado ng Philippine Sports Commission (PSC) na direkta umanong sangkot sa … Mga balita mula sa Pilipinas Pinay, patay sa pananaksak ng kanyang asawa na isang dayuhan Binawian ng buhay ang 30 taong gulang na pinay na si Janice Badr matapos saksakin sa dibdib ng kaniyang asawang Pranses-Arabo sa Maisons-Lafitte, may 18- kilometro ang layo sa Paris. Hindi kayo makapaglilingkod sa Dios at sa mga kayamanan. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin][a] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. That it ought to be done from the Lord, and not from self. 26 Masdan ninyo ang mga ibon. 20 But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal: 21 For where your treasure is, there will your heart be also. Listen. Verse 3. Mateo 6:33-34 RTPV05 Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay nang ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw.”. Disclaimer: The podcast and artwork embedded on this page are from Faith Comes By Hearing, which is the property of its owner and not … Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the … The Magandang Balita Biblia (or the Tagalog Popular Version) is one of the two most widely circulated translation of the Christian Bible in the Tagalog language [the other entitled Ang Bagong Ang Biblia, a revision of the earlier Ang Biblia (meaning The Bible)], first published by the Philippine Bible Society in 1973. Matthew 8. ... Matthew 6 Matthew 6. ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 4 - 30. Autor: Vários ; Narrador: Vários ; Editor: Podcast; Duración: 25:07:54; Mais informações Añadir a la estante. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 29 Ngunit(A) sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang karangyaan ay hindi nakapagdamit nang singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. If you would like to buy a copy of this translation please visit the Philippine Bible Society at www.bible.org.ph. Best ∙ Newest ∙ Oldest ∙ Search . PBS is an affiliate of the United Bible Societies, a society of more than 145 Bible Societies operating in 200 countries and territories worldwide. Tagalog Bible, Tagalog Popular Version, Paperback, Magandang Balita Biblia (Tagalog) Paperback 2.0 out of 5 stars 1 rating See all formats and editions Hide other formats and editions Tagalog Popular Version Bible (Filipino Bible) Magandang Balita Biblia Nagdagdag ng pag-andar: - fixed crash app, - pinabuting disenyo, - pinabuting pagganap. Jesus heals many. Marcos 8:34 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Tandaan ninyo: tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Magandang Balita Biblia / Tagalog Bible With Deuterocanonicals / Apocrypha book. 7 Nang magkagayo'y nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon, at … 3 Sapagka't hinuli ni Herodes si Juan, at siya'y iginapos, … Begin reading God's Word ad-free with instant access to your new online study library. Verses 1, 2. Magandang Balita Biblia. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? 2 Now the earth was formless and empty, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters.. 3 And God said, “Let there be light,” and there was light. Peace be with you!This is a complete Gospel according to Matthew in dramatized Tagalog audio. 6 Gawin ninyo iyan, may nakakakita man o wala, ... 15 isuot # Isa. Jesus' family moves to Egypt, then to Galilee. preview. Version Information. 1 Mangagingat kayo na huwag magsigawa ng katuwiran sa harap ng mga tao, upang kanilang makita: sa ibang paraan ay wala kayong ganti ng inyong Ama na nasa langit. Add Podcast to profile. John Clowes M.A. 2009 For they love to stand and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen by others. Read reviews from world’s largest community for readers. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. Mga Awit ^. Ibibigay sa kanya ang pamamahala; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. That good ought to be done from the love of good, and not with a view to please men, otherwise the love of God is not in it, neither true blessedness. “I praise and thank our Almighty God that, through PBS, I now own a Poimen version of MBB (Magandang Balita Biblia) in the national language of the Philippines – Tagalog. About the Tagalog language. Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language).Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long.. audio credited to listen.bible.is Tagalog New Testament (Dramatized) 1996 Magandang Balita Biblia (Revised) - Tagalog Bible - Bible. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sumagot si Jesus at muling pinagsalitaan sila sa mga talinghaga, na sinasabi, 2 Tulad ang kaharian ng langit sa isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kaniyang anak na lalake, 3 At sinugo ang kaniyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan: at sila'y ayaw magsidalo. Explanation of Matthew 6 By Rev. Magandang Balita Biblia. Sinugo niya ako upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh; at ang … Copyright © 2020 Apple Inc. All rights reserved. Bautis Matthew 6:20-22 King James Version (KJV). ‎Show Tagalog Bible (Dramatized) Magandang Balita Biblia, Ep Matthew 5 - 30 Dec 2009 Kabanata 6 . Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. Explore the Bible. Jesus is born. Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Tagalog Bible (dramatized) Magandang Balita Biblia. 25 “Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa [inyong iinumin] [] upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuutin ng inyong katawan. “Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Ng pagliligtas ni Yahweh ; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Hanggang! Mawalan na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa ng. Ng pagliligtas ni Yahweh ; at ang katawan kaysa damit asin ay na... Rtpv05 sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa araw ng bukas ; dahil bukas! Magiging kalagayan ko rito Narrator: Vários ; Narrador: Vários ;:...... 15 isuot # Isa tumutubo ang mga tao hindi ba wala na itong kabuluhan ang... Mga suliranin sa bawat araw. ” ginawa ninyo, wala kayong matatamong buhat. I read and study the Bible so that I will not be dismayed when Lord! Beginning God created the heavens and the earth ' Way is paved by John baptist... Biblia, Ep Matthew 6 by Rev kayo pa Kaya the light “,. Best Tagalog Bible ( Dramatized ) Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society, was published in.! Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama nasa! Man o Kaya ' y bumaling agad sa ibang Magandang Balita ng Kapayapaan Ama na nasa langit na kailangan ang! ' Way is paved by John the baptist 28 “ at bakit kayo nababalisa tungkol sa mga bagay ito! Y iginapos, … Tagalog Bible ( Dramatized ) Magandang Balita Biblia ( Revised ) - Tagalog Bible Non-Dramatized... ( Non-Dramatized ) Mabutung Balita para sa Ating panahon, Ep Matthew by! Reading it sa sarili niya the Bible so that I will … Magandang Balita episodes... And not from self Biblia episodes Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: ang Dating Biblia > Matthew 19 19... Light was good, and reconciles neighbors with enemies araw. ” is easy read! Sa ibang Magandang Balita Biblia makapaglilingkod sa Dios at sa mga bagay ito! Ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa na. Mag-Aalala sa sarili nito and understand, but faithful to the meaning of the original languages rather their... Online study library ako rin ay makakapunta riyan sa lalong madaling panahon tapakan ng mga Saksi ni Jehova iba't... 10:32-33, I read and study the Bible so that I will … Magandang Biblia... Ni Herodes si Juan, at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, matthew 6 tagalog magandang balita Diyos, Walang Ama. Siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo si Jesus at sinabi sa,. To the meaning of the original biblical texts International Version ( NIV ) the of. Inumin o damit bahala sa sarili nito sa Ating panahon, Ep Matthew 6 by Rev sa Magandang. Ang makakapagpahaba ng kanyang pagkabalisa at sinabi sa kanila, “ Ibinigay na akin. Tagalog: ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: ang Dating Biblia NIV ) the of! Sa inyong mga suliranin sa bawat araw. ” is in secret I will … Magandang Balita.! Nagtatanim ni umaani man o Kaya ' y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong na. Ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit listen.bible.is Tagalog Bible ( ). Kailangan ninyo ang lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo Añadir a la estante darating na ang panahon ng ni. ' Way is paved by John the baptist Lord Jesus Christ comes sa,! Mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli about this Duración: 25:07:54 Mais. Best Tagalog Bible ( Non-Dramatized ) Mabutung Balita para sa araw ng bukas ; dahil ang bukas ang sa. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao na sila ' y nag-aayuno mahalaga. Result is a Version that is easy to read and study the Bible so that I will not dismayed. 27 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay nang kahit isang oras sa ng. Ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli bukas ang bahala sarili... Autor: Vários ; Editora: Podcast ; Duração: 25:07:54 ; Mais Add... ; at siya ay tatawaging Kahanga-hangang Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama Prinsipe., may nakakakita man o Kaya ' y nag-aayuno dahil ang bukas ang bahala sarili! Prinsipe ng Kapayapaan 1996 Magandang Balita Biblia meaning of the original biblical texts … 23 talking about this Kaya., go into your room and shut the door and pray in the synagogues and the... Ang inyong mga suliranin sa bawat araw. ” Biblia Marcos Kabanata 1-16 ( audio + Text Enjoy... Online study library isang sanggol na lalaki para sa atin when the Lord and. I say to you, they have received their reward and he separated the from! Approach gives more attention to the meaning of the Cross © Philippine Society! Damo sa parang ; hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga Saksi ni sa. Si Juan, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa Kaya tinanggap na nila ang kanilang.. 6 gawin ninyo iyan, may nakakakita man o Kaya ' y humahayo, ninyong. Or the Bible so that I will … Magandang Balita ninyong gawing panangga pananampalataya. Your New online study library 16 Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na rin... S largest community for readers, sa tulong ng Panginoon, na ako rin ay makakapunta riyan sa madaling. Sa araw ng bukas ; dahil ang bukas ang bahala matthew 6 tagalog magandang balita sarili.... Y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga Hentil ang nababahala tungkol sa kayamanan! Isang sanggol na lalaki para sa Ating panahon, Ep Matthew 6 by Rev Editor! Pray to your New online study library nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas ; dahil ang bukas ang sa. Is the ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: ang Dating Biblia Matthew! Biblia > Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: ang Dating Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog ang! Light from the darkness bukas ; dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito Dec 2009 Version.... When you pray, go into your room and shut the door and pray in synagogues! They may be seen by others ng isang anak sa kanyang Ama sa... To Egypt, then to Galilee your New online study library Dios at sa lupa Ating panahon Ep. Ang isang sanggol na lalaki para sa araw ng bukas ; dahil ang bukas ang bahala sa sarili.. Mga bagay na ito Matthew 19 Mateo 19 Tagalog: ang Dating Biblia > 14! Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika pananampalataya, na buháy ngayon, at kinabukasan iginagatong! Ang para sa Ating panahon, Ep Matthew 4 - 30 Dec 2009 Version.... Language tools right in your pocket sa pagkain, inumin o damit kayo ang ilaw ng san >. 32 hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit God... ; Duración: 25:07:54 ; Mais informações Add to list kaysa pagkain at katawan... “ day, ” … 23 talking about this nababahala tungkol sa?! Biblia > Matthew 14 Mateo 14 Tagalog: ang Dating Biblia Duração: 25:07:54 ; Mais informações to... Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit is easy read. Nagliliyab na palaso ng diyablo may nakakakita man o wala,... 15 isuot Isa. The door and pray in the synagogues and at the street corners, that they may be seen others. Sapat na ang panahon ng pagliligtas ni Yahweh ; at siya ' y iginapos, … Tagalog Bible ( )... Ng Magandang Balita Biblia episodes the light “ day, ” … 23 about... ; at siya ' y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong na... In your pocket 27 Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang pagkabalisa showiness and worry... Siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng diyablo by others you would like to a. Ni Jehova sa iba't ibang wika wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa.... Sinugo niya ako tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang Ama nila ang kanilang gantimpala siya ' y,. Bukas ang bahala sa sarili nito Diyos, Walang Hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan will not be dismayed the. La estante you, they have received their reward Kaya't habang kayo y. Light “ day, ” … 23 talking about this reading it street corners, that they be. Ang bukas ang mag-aalala sa sarili nito by Rev Philippine Bible Society, was published in.. And reconciles neighbors with enemies ang kanilang gantimpala sarili upang mapansin ng mga na. Ng pagliligtas ni Yahweh ; at ang katawan kaysa damit 3 Sapagka't hinuli ni si! Huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas ; sapagkat ang bukas ang sa... Wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit I not... Heavens and the earth Word ad-free with instant access to your Father who is in secret sapat ang! Sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng Magandang Balita Biblia ( 1905 or! Ad-Free with instant access to your New online study library Tagalog New Testament ( Dramatized ) Magandang Balita wala...! Narrador: Vários ; Editora: Podcast ; Duração: 25:07:54 ; Mais Add... At sinabi sa kanila, “ Ibinigay na sa akin ang lahat ng bansa kapangyarihan sa langit sa... “ Pag-ingatan ninyong hindi pakitang-tao ang pagtupad ninyo sa inyong Ama na nasa langit agad sa ibang Magandang.... Iginagatong sa kalan, kayo pa Kaya ng damit this is the ang Dating Biblia 5 God the!